Slide Društveni dnevi v letu 2021 I WANT A LICENSE Udeležba na društvenih dnevih je za člane društva brezplačna. DRTS večkrat letno organizira srečanja »Društveni dnevi« z namenom izmenjave izkušenj o uporabi teorije
in dobrih praks na različnih področjih delovanja svojih članov.
Supervizija Ko se pri delu z ljudmi sami znajdemo v stiski, ko smo negotovi, ko želimo preveriti,
ali smo na pravi poti, ko ne najdemo odgovorov na vprašanja, je lahko podpora
supervizorja tista dragocena pomoč, na katero se lahko opremo, ob tem
razvijemo nove kompetence in najdemo odgovore na vprašanja.
Go to Top