Društveni dnevi v letu 2020 DRTS večkrat letno organizira srečanja »Društveni dnevi« z namenom izmenjave izkušenj o uporabi teorije
in dobrih praks na različnih področjih delovanja svojih članov.
Udeležba na društvenih dnevih je za člane društva brezplačna. I WANT A LICENSE
Supervizija Ko se pri delu z ljudmi sami znajdemo v stiski, ko smo negotovi, ko želimo preveriti,
ali smo na pravi poti, ko ne najdemo odgovorov na vprašanja, je lahko podpora
supervizorja tista dragocena pomoč, na katero se lahko opremo, ob tem
razvijemo nove kompetence in najdemo odgovore na vprašanja.
Program profesionalnega usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
v šolskem letu 2020/2021
HOW DOES IT WORK? Povezanost učitelja in učenca kot pogoj za uspešno učenje
Delavnica
Pričakovanje - prijatelj ali sovražnik?
GET STARTED TODAY
Go to Top