Društvo se lahko za doseganje namenov, zaradi katerih je ustanovljeno, vključuje v različne domače in mednarodne projekte in s tem v zvezi sodeluje na različnih javnih natečajih in razpisih.

Za doseganje namenov in uresničevanja svojih nalog se Društvo lahko povezuje, vključuje ali sodeluje z različnimi sorodnimi in s cilji Društva povezanimi strokovnimi združenji in ustanovami v domačem in mednarodnem prostoru.

Društvo za realitetno terapijo (DRTS) je ustanovni član Slovenske Krovne zveze za psihoterapijo (SKZP), ki je nacionalna krovna organizacija (Slovenian Umbrella Association) Evropske zveze za psihoterapijo (European Association for Psychotherapy – EAP). SKZP je ustanovljena (1998) z namenom, da v skladu z načeli Strasbourške deklaracije o psihoterapiji, na kateri so osnovani izobraževalni in etični standardi EAP, pod eno streho poveže različne psihoterapevtske šole v Sloveniji. Člani DRTS aktivno delujejo v različnih organih in delovnih telesih SKZP.

Društvo za realitetno terapijo (DRTS) je ustanovni člani Evropske zveze za realitetno terapijo (European Association for Reality Therapy – EART), ki združuje nacionalna združenja za realitetno terapijo iz evropskih držav. EART je od leta 2008 v celoti pooblaščena članica Evropskega združenja za psihoterapijo (European Association for Psychotherapy – EAP), ki v celoti izpolnjuje merila in izobraževalne standarde  za redno članstvo v EAP ( EWAO – European Wide Accrediting Organisations).

EART je član William Glasser Internacional, svetovnega združenja posameznikov in združenj,  ki se posvečajo spoznanjem, teoriji in pristopom, ki jih je razvil dr. William Glasser.

skzp-logo
eapi
eart-logo3
wglasser